TU Freiberg

Aktuální přehled všech nabízených aktivit vč. termínů naleznete na blogu (http://blogs.hrz.tu-freiberg.de/iec/).

Univerzita pro studenty středních škol

Absolvováním univerzity pro studenty středních škol mohou němečtí a čeští studenti získat cenné dojmy ze zajímavé a vzrušující oblasti inženýrství výrobních procesů. Studenti 10 - 12 tříd se budou v období letních a zimních prázdnin jeden týden intenzivně zabývat problematikou energetických surovin. Budou mimo jiné pracovat na projektu přípravy bionafty z řepkového oleje jako paliva pro motorová vozidla.

Tento takzvaný "technologický týden" je tvořen speciálně uzpůsobenými přednáškami, laboratorními pokusy a experimenty, a dále prohlídkami laboratorních a pilotních pokusných zařízení. Prostřednictvím otázek a odpovědí bude studentům představen průběh inženýrského studia na TU BA Freiberg. V rámci doplňkového programu mohou studenti prozkoumat město Freiberg jako atraktivní studijní město a místo k životu.

Příští univerzita pro studenty středních škol se bude konat ve dnech 10. – 14. 8. 2020 (jazyk: němčina). Více informací a registrace viz: http://tu-freiberg.de/schueleruni.


Dívčí den

Dívčí den je speciálně organizován pro technicky zaměřené německé a české dívky. Prostřednictvím všestranného programu bude dívkám umožněn náhled do zdánlivě "muži ovládané" inženýrské profese v oblasti energetického inženýrství. Každá účastnice bude mít příležitost aktivně spoluvytvářet tento den, např. prostřednictvím zapojení do experimentů. Odborné tematické zaměření bude věnováno řepce, která je nejen základní surovinou pro výrobu oleje do salátů, ale také pro výrobu bio-nafty a rtěnek.

Nejbližší dívčí den je plánován na 26. 3. 2020 (jazyk: němčina).

Pro více informací a registraci viz: http://tu-freiberg.de/fakult4/iec/evt/schuelerinfos/girls-day.


Den otevřených dveří / noc vědy

Na TU BA Freiberg jsou každoročně centrálně plánovány 2 - 3 termíny pro Dny otevřených dveří. Tyto akce slouží především k bližšímu poznání TU BA Freiberg a jsou využívány žáky k poznání nabízených studijních programů. Studenti jsou často na tyto akce doprovázeni rodinnými příslušníky. Noc vědy, organizovaná každé dva roky, je pojata jako velká událost pro všechny obyvatele.

Stánky Katedry energetického inženýrství a zpracování odpadů (EVT) mají za úkol nadchnout studenty pro studium chemického inženýrství se zaměřením na energetické procesy. V energetickém kvízu si může každý otestovat své znalosti v oblasti energetiky, s použitím stromu uhlíku získat přehled o tom, co vše je z uhlí vyráběno a s použitím malé experimentální aparatury a video simulace na počítači získat všechny potřebné informace ke konverzním procesům. Zejména pro žáky základních škol bude nabídnuta přednáška na téma "Od uhlí ke stavebnici LEGO".

Příští den otevřených dveří se koná na 09. 06. 2018. Bližší informace viz: http://tu-freiberg.de/studium/die-uni-zum-kennenlernen/campustag.

Dojmy z noci vědy 2017 lze nalézt na: http://tu-freiberg.de/nacht-der-wissenschaft.


Projektové dny

Pro německé školy a žáky nebo studenty německých a českých škol existuje možnost zapojení se do projektového dne organizovaného na institutu. Studenti a žáci středních škol se dozvědí více o energetických surovinách v jiném prostředí a nasbírají cenné dojmy z různých oblastí práce a výzkumu inženýrů energetických procesů. Prezentace a materiály jsou připraveny v němčině nebo angličtině.

Předpokládaná náplň programu:

  • Účast na některé ze speciálně připravených přednášek (tematicky upravených dle osnov nebo žádosti učitele a studentů).
  • Návštěva různých zkušebních a výzkumných pracovišť zaměřených na problematiku elektromobility, přenosu tepla a hmoty, atd.
  • Návštěva laboratoří / technických zařízení: palivářská laboratoř, termoanalytická laboratoř, pyrolýzní zařízení.
  • Komentovaná prohlídka technického zařízení HP-POX (výroba syntézního plynu) a STF (produkce benzínu).
  • Návštěva výukového dolu "Reiche Zeche".

Dotazy prosím zasílejte na: Michaela Scheithauer (+49 3731 39-4564; Michaela.Scheithauer@iec.tu-freiberg.de).


Přednášky na školách

Pro výuku v oblasti, která odpovídá studijnímu plánu některého z vyučovaných předmětů, existuje pro školní třídy možnost pozvat vědce na jejich školu. Během této výuky budou studentům zprostředkovány podrobnější informace o současném stavu výzkumu a praxe v dané oblasti podle osnov příslušného tématu. Kromě toho může daný odborník vysvětlit obecné informace o problematice studia na univerzitě, nebo představením své vlastní kariéry a studijních zkušeností poskytnout studentům autentický pohled na studium na TU BA Freiberg.

Možná odborná témata jsou:

  • Nová paliva - na co budeme zítra jezdit?
  • Energetické suroviny, produkty a technologie

Dotazy na: Michaela Scheithauer (+49 3731 39-4564; Michaela.Scheithauer@iec.tu-freiberg.de).


Přednášky celoživotního vzdělávání na TU BA Freiberg

V rámci Celoživotního vzdělávání nebo centrálně organizovaných přednášek na různá témata můžete navštívit přednášky věnované inovativním postupům a technologiím pro ekologicky šetrné způsoby konverze fosilních a obnovitelných zdrojů energie. Tyto veřejné přednášky jsou v současnosti ve stádiu plánování a budou zveřejněny na našem blogu (http://blogs.hrz.tu-freiberg.de/iec/).

Možná témata jsou:

  • Potenciál termo-chemické přeměny energetických surovin
  • Uzavření uhlíkového cyklu propojením různých sektorů

Exkurze

Možné cíle exkurzí jsou bioplynové stanice, tepelné elektrárny, hnědouhelné lomy nebo přečerpávací elektrárny.

Exkurze pro německé a české studenty jsou v současné době plánovány a budou oznámeny na našem blogu (http://blogs.hrz.tu-freiberg.de/iec/) .

Pokud máte zájem o speciální cíle exkurzí, prosím kontaktujte paní Michaelu Scheithauer (+49 3731 39-4564; Michaela.Scheithauer@iec.tu-freiberg.de).