VŠCHT

Popularizační semináře pro studenty středních škol

Pro studenty středních škol jsou připraveny popularizační výukové semináře zaměřené na důležité oblasti průmyslu a energetiky v regionu Krušnohoří/Erzgebirge. Všechny semináře jsou plánovány v rozsahu dvou vyučovacích hodin. Výuka bude probíhat přímo na středních školách v regionu, ev. v Univerzitním centru VŠCHT Praha Unipetrol RPA v Litvínově. Pro všechny semináře jsou připraveny grafické výukové podklady v Power Pointu doplněné zajímavými fotografiemi a obrazovými přílohami.

Tematické zaměření seminářů:

  • Minulost, současnost a budoucnost průmyslu a energetiky v Krušnohoří.
  • Následky kyselé depozice, acidifikace a eutrofizace – budou lesy a vody opět zdravé?
  • Nové čisté uhelné technologie výroby energie pod Krušnými horami – jak dlouho budou v provozu ještě ty staré?
  • Minulost, současnost a budoucnost výroby plynu z uhlí.

Bližší informace: Mgr. Helena Doležalová, (+420 220 444 231) (Helena.Dolezalova@vscht.cz)


E-learningové kurzy

Pro zájemce z okruhu studentů středních a vysokých škol jsou připraveny dva e-learningové kurzy zaměřené na problematiku globálního oteplování a změny klimatu a na problematiku nových ekologických technologií pro výrobu kapalných paliv. Výuka probíhá moderním způsobem na PC po internetu připojením na stránky kurzů. Oba výukové kurzy jsou sestaveny v rozsahu 20 – 30 vyučovacích hodin dle předchozích znalostí studenta v dané oblasti. Součástí kurzů jsou kromě prezentací příslušné problematiky také zajímavá videa obsahující doplňující informace a kvízy pro kontrolu pochopení dané problematiky. Po úspěšném absolvování kurzu obdrží každý absolvent příslušný certifikát. Pro přístup do kurzů se zájemci mohou přihlásit na níže uvedeném odkazu, kde obdrží přístupová hesla umožňující aktivní zapojení do výuky.

E-learningové kurzy - přihláška

Bližší informace: Ing. Eliška Purkarová, (+420 220 444 253) (Eliska.Purkarova@vscht.cz)


Demonstrační projekt

Pro studenty středních a vysokých škol je připraven demonstrační projekt zaměřený na problematiku zachycování CO2 ze spalin. Formou přednášky budou studenti seznámeni s ukázkami moderních technologií používaných ve světě k záchytu CO2 z elektrárenských spalin. Po přednášce budou následovat ukázky laboratorních a pilotních zařízení, která jsou na VŠCHT používána k výzkumu této problematiky. Speciální pozornost bude zaměřena na pilotní zařízení demonstrující proces vysokoteplotní karbonátové smyčky. Jedná se o jednu z nejmodernějších technologií vyvíjených k záchytu CO2 ve světě.

Bližší informace: Ing. Marek Staf, Ph.D., (+420 220 444 455) (Marek.Staf@vscht.cz)


Stáže studentů v laboratořích ústavu

Pro studenty středních škol je připravena týdenní stáž v laboratořích Ústavu plynných a pevných paliv VŠCHT Praha. Při absolvování této stáže se studenti seznámí se základními analytickými technikami používanými pro analýzy fosilních paliv a biopaliv a některé z nich si sami vyzkouší. Dále absolvují prohlídky laboratorních zařízení používaných k různým postupům termického zpracování paliv. Pomocí sofistikovaného mikropyrolýzního testu budou studenti vybírat biomateriály vhodné k výrobě kapalných paliv.

Pro studenty bude zajištěno ubytování na Kolejích VŠCHT Praha na Jižním Městě, viz: http://www.vscht-suz.cz/ubytovani/o-studentskych-kolejich/

Bližší informace: Ing. Zdeněk Beňo, Ph.D., (+420 220 444 125) (Zdenek.Beno@vscht.cz)


Den otevřených dveří / noc vědy

Na VŠCHT Praha jsou každoročně centrálně organizovány 2 termíny Dnů otevřených dveří (v listopadu a v lednu). Jedná se vždy o dvoudenní akci konající se v pátek a v sobotu. Akce slouží především k bližšímu poznání prostředí VŠCH Praha a možností studia na této škole. Prostřednictvím přednášek jsou studenti středních škol seznámeni s nabízenými studijními programy. Mají možnost také absolvovat prohlídky vybraných laboratoří a dalších zajímavých pracovišť školy. Studenti jsou často na tyto akce doprovázeni rodinnými příslušníky.

Noc vědy, organizovaná každé dva roky, je pojata jako celopražská akce a velká událost pro všechny obyvatele metropole. Je organizována jako společná akce pražských technických vysokých škol a Ústavů akademie věd. Akce probíhá na několika místech Prahy současně. Řada zajímavých popularizačních přednášek je nabízena také v prostorách VŠCHT Praha pro zájemce z řad veřejnosti. Akce obvykle začíná v 18 hodin a končí o půlnoci.

V rámci Noci vědy bude připraven v prostorách VŠCHT stánek sloužící k propagaci všech aktivit ústavu, včetně aktivit prováděných v rámci projektu „Krušnohoří - nová krajina, nové příležitosti“

Bližší informace: Ing. Barbora Miklová (+420 220 444 458) (Barbora.Miklova@vscht.cz)


Letní škola středoškolských učitelů chemie

VŠCHT Praha již tradičně vždy v srpnu organizuje letní školu pro středoškolské učitele chemie z celé republiky. Tato třídenní akce probíhající v prostorách VŠCHT Praha a v konferenčním centru na kolejích VŠCHT Praha má za cíl seznámit středoškolské profesory chemie s nejnovějšími poznatky vývoje v zajímavých oblastech chemických disciplín, ochrany životního prostředí, potravinářské chemie a chemického inženýrství. Součástí akce je i setkání vybraných studentů středních škol, kteří mají zájem o chemické disciplíny. Studenti během pobytu na VŠCHT Praha absolvují pod vedením zkušených pedagogů vzorovou laboratoř chemie, kde se naučí řadu zajímavých věcí.

Tato akce bude využita k propagaci výukových aktivit projektu „Krušnohoří - nová krajina - nové příležitosti“ formou přednášky a ukázkami některých aktivit.

Bližší informace: doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc. (+420 220 444 228) (Karel.Ciahotny@vscht.cz)