Galerie

Seminář a Exkurze I - skládka odpadů CELIO (6. 9. 2018)

Projektový den TU BA Freiberg (29. 6. 2018)

Exkurze I (26. 6. 2018)

Semináře - Podkrušnohorské gymnázium Most (25. 6. 2018)

Exkurze I (19. 6. 2018)

Demonstrační projekt zaměřený na záchyt CO2 ze spalin (18. 6. 2018)

Den otevřených dveří TU BA Freiberg (9. 6. 2018)

Semináře - Střední škola technická, Most (5. 6. 2018)

Demoprojekt - Protiprašná opatření při těžbě a úpravě uhlí (1. a 20. 6. 2018)

Stáže v odborných útvarech VÚHU a.s. (5/2018)

Exkurze I (3. 5. 2018)

Den obnovitelných zdrojů energie v Oederanu (28. 4. 2018)

Dívčí den (26. 4. 2018)

Semináře - Střední škola EDUCHEM (10. 4. 2018, 13. 3. 2018)

Den otevřených dveří TU BA Freiberg 1/2018

Exkurze TU BA Freiberg 1/2018

Den otevřených dveří na VŠCHT (24. a 25. 11. 2017)